Informacje o rozkładzie dnia i zajęciach dodatkowych


Rozkład dnia (dotyczy wszystkich placówek w Łodzi)

7:00 - 8:30 Przyprowadzanie dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci. Czynności higieniczne.

9:00 - 9:30 - Śniadanie.

9.30 - 11:00 - Aktywność zbiorowa i indywidualna (w przedszkolu i w terenie) inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju przedszkolaków w różnych sferach. Gry i zabawy ruchowe rozwijające procesy poznawcze, zajęcia ekologiczno - przyrodnicze, artystyczne, spacery, wycieczki, uroczystości. Wielozmysłowe "poznawanie świata". Projektowanie działań, doświadczanie i poszukiwanie rozwiązań problemów. Czynności higieniczne.

11:00 - 13:00 - Propozycje zadań otwartych sprzyjających twórczej aktywności ruchowej i artystycznej: sportowej, plastycznej, muzycznej, werbalnej. Praca terapeutyczno kompensacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi. Kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań - zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci. Czytanie literatury dziecięcej. Czynności higieniczne.

12:30 - 13:00 - Obiad

14:00 - 15:30 - Samodzielnie planowane i organizowane przez dzieci zabawy dowolne: zespołowe i indywidualne. Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci. Czytanie literatury dziecięcej. Dla dzieci chętnych odpoczynek z muzykoterapią. Praca indywidualna kompensacyjno-terapeutyczna.

15:30 - 15:45 - Podwieczorek

15:45 - 17:30 - dalszy ciąg zajęć dowolnych. Prace porządkowe. Odbieranie dzieci.
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków:

Dzieci w Koliberku spędzają czas w sposób różnorodny i ciekawy, a przede wszystkim mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Przedszkolaki w ramach czesnego mają zapewnione zajęcia:

  • Koliberek Rytmiczny Spacerek,
  • Koliberek Ruchowy Pomagierek,
  • Koliberek Tancerek,
  • Koliberek Wśród Literek,
  • Koliberek Wśród Cyferek,
  • Koliberek Designerek,
  • Koliberek Eurowojażerek,
  • Koliberek na Deserek,
  • 1x w miesiącu odbywa się Koncert w Filharmonii Łódzkiej.

Zajęcia bezpłatne (w ramach czesnego):

Zajęcia odbywają się 1x tyg według grafika ustalonego w każdej placówce. Po najechaniu na logo pokazuje się opis.


Zajęcia terapeutyczne:

Na terenie naszych przedszkoli organizujemy także (w atrakcyjnej cenie) zajęcia dla dzieci, które wymagają specjalistycznej terapii logopedycznej i psychologicznej.

Zajęcia z terapii logopedycznej odbywają się indywidualnie raz w tygodniu.

Zajęcia z psychologiem odbywają się według ustalonego terminarza spotkań.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze żłobka i Klubu Malucha:

Młodsze dzieci w Koliberku nigdy się nie nudzą. W ramach czesnego mają zapewnione zajęcia plastyczne oraz zajęcia uspołeczniające. Dodatkowo dla chętnych dzieci odbywają się zajęcia muzyczno-rytmiczne, a od tego roku dydaktycznego oferujemy także zajęcia taneczno-językowe (język angielski, włoski, francuski, hiszpański). Ponadto nasze maluchy biorą udział w spotkaniach z Filharmonią oraz wspólnych zabawach i imprezach z przedszkolakami, co pozytywnie wpływa na ich rozwój społeczny, emocjonalny oraz samodzielność.

Zajęcia bezpłatne (w ramach czesnego):

Zajęcia Dzień Doberek Koliberek odbywają się 1 raz w tygodniu, a zajęcia Koliberek Bajerek 2 razy/tydzień. Zajęcia odbywają się dla całej grupy żłobkowej w ustalony dzień tygodnia i są bezpłatne.

Zapraszamy najmłodszych Łodziaków i Łodzianki, u nas na pewno nie będą się nudzić!