Koliberek w Łowiczu - ruszamy od października 2016!


20.03.2018 o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie informacyjne nt. przyjęcia dzieci do Żłobka "Koliberek" w Łowiczu od października 2018r.
Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy!
- ul. Braterska 1!
30.08.2017 Przedstawiamy listę uczestników zakwalifikowanych do projektu w toku rekrutacji uzupełniającej w związku z zakończeniem udziału w projekcie rodziców/opiekunów dzieci, które ukończyły 3 lata i od 1 września przechodzą pod kuratelę przedszkoli.
Osoby z listy rezerwowej będą mogły zostać zakwalifikowane do projektu w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych, adekwatnie do zwolnianych miejsc w grupach docelowych osób bezrobotnych/biernych zawodowo lub powracających na rynek pracy - które w dniu przystąpienia do projektu albo pracują, ale pozostają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i planują powrót na rynek pracy (konieczne zaświadczenie o zatrudnieniu), albo posiadają status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo i planują powrót na rynek pracy (w przypadku osób bezrobotnych konieczne zaświadczenie PUP).
W związku z liczną grupą osób na liście rezerwowej, w dniu 30 sierpnia 2017 roku ostatecznie zamykamy rekrutację do projektu.
Lista uczestników projektu po rekrutacji uzupełniającej (pdf)
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do nas w sprawie możliwości zapisania dzieci do żłobka od m-ca września br. informujemy, że rekrutacja uzupełniająca uczestników do projektu Koliberek w Łowiczu (tj. rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat, którzy w momencie przystąpienia do projektu albo pracują, ale pozostają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i planują powrót na rynek pracy, albo posiadają status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo i planują powrót na rynek pracy) odbędzie się w dniach 16 – 30 sierpnia br. Przyjecie do projektu w wyniku rekrutacji uzupełniającej odbywać się będzie wg zasad i kryteriów zawartych w Regulaminie projektu. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 30 sierpnia. Zainteresowanych rodziców/opiekunów dzieci zachęcamy do lektury Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Przyjęcie do projektu nowych uczestników możliwe jest dopiero po pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie osób wcześniej zakwalifikowanych, proporcjonalnie do zwolnionych miejsc w grupach docelowych osób bezrobotnych/biernych zawodowo lub powracających na rynek pracy. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc dla dzieci w żłobku poza terminem ogłoszonej rekrutacji. Dotychczas złożone dokumenty rekrutacyjne uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do projektu, będą włączone do dokumentacji rekrutacji uzupełniającej.
Rekrutacja do projektu została zakończona. W związku z odejściem kilku uczestników projektu, których dzieci od września przejdą pod opiekę przedszkolną, przewidujemy rekrutację uzupełniającą na przełomie sierpnia i września br.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pdf)
Lista uczestników projektu (pdf)
Przypominamy! Są wolne miejsca w Projekcie dla dzieci i rodziców, którzy chcą podjąć pracę zawodową i w tym czasie pozostawić swoje dziecko pod opieką Koliberka w Łowiczu. Zapraszamy osoby bezrobotne/ bierne zawodowo, ojców dzieci, osoby niepełnosprawne. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia.Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do Projektu oraz listę rezerwową. Mamy, które aktualnie korzystają z płatnego urlopu rodzicielskiego mogą dołączyć do Projektu w momencie powrotu do pracy. Rekrutacja pozostaje otwarta. Zapraszamy osoby spełniające warunki uczestnictwa w Projekcie! Czekamy na osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na tatusiów, którzy nie podejmują pracy zawodowej z powodu opieki nad dzieckiem w domu. Mamy jeszcze wolne miejsca w Projekcie. W środę 2 listopada o godz. 12.00 w siedzibie żłobka spotkanie organizacyjne dla rodziców. Od czwartku Koliberek czeka na swoich małych podopiecznych.
Lista osób zakwalifikowanych do projektu (pdf)
Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona w piątek 28.10. o godz. 15:00 w Koliberku przy ul. Braterskiej 1. Lista zostanie również opublikowana na stronie www.przedszkole-koliberek.pl
Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w czwartek 20.10 o godz. 12:00 w Koliberku w Łowiczu przy ul. Braterskiej 1. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania, pomagać wypełniać wnioski i je przyjmować. Możliwe jest również przesyłanie dokumentów na adres mailowy: biuro@przedszkole-koliberek.pl Zapraszamy do udziału w Projekcie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i ojców maluszków, którzy spełniają warunki uczestnictwa.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się we wtorek 11.10. o godz. 12:00 w Koliberku w Łowiczu przy ul. Braterskiej 1. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania, pomagać wypełniać wnioski i je przyjmować. Od wtorku od godz. 12:00 możliwe również będzie przesłanie dokumentów na adres mailowy: biuro@przedszkole-koliberek.pl Zgłoszenia wysłane wcześniej nie będą brane pod uwagę.
Dokumenty rekrutacyjne do Projektu
Dokumenty statutowe Żłobka Koliberek
Oferty pracy w Koliberku
Zapytania ofertowe